รู้จักกับอินชัวร์พีเดีย

บริษัท
อินชัวร์พีเดีย จำกัด

เป็นนายหน้าประกันชีวิตนิติบุคคล (Life Insurance Broker)
ที่ได้รับใบอนุญาตนายหน้าประกันชีวิต

ประเภทการจัดการให้มีการประกันภัยโดยตรง จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) โดยมีพันธกิจในการให้บริการด้านประกันชีวิตที่เป็นเลิศแก่ผู้เอาประกันภัยที่เอาประกันภัยกับบริษัทประกันชีวิตผ่านบริษัท

DBD
khpp

อินชัวร์พีเดียมีผลิตภัณฑ์และบริการประกันชีวิตที่หลายหลาก ไม่ว่าจะเป็น

ประกันชีวิตและสุขภาพสำหรับลูกค้าบุคคล (Personal Insurance)

ที่สามารถตอบโจทย์ทุกความต้องการในทุกช่วงเวลาของชีวิต ไม่ว่าจะเป็น การวางแผนคุ้มครองรายได้ของครอบครัว การวางแผนสะสมทรัพย์ การวางแผนลดหย่อนภาษี การวางแผนเกษียณอายุ และการวางแผนการศึกษาบุตร รวมทั้งการวางแผนประกันสุขภาพ ประกันโรคร้ายแรง และประกันอุบัติเหตุ เป็นต้น

ประกันชีวิตและสุขภาพสำหรับลูกค้าบุคคล

ประกันกลุ่มสวัสดิการพนักงานสำหรับลูกค้าองค์กร (Group Insurance)

ตั้งแต่องค์กรขนาดย่อมที่มีจำนวนพนักงานตั้งแต่ 3 คน ขึ้นไป จนถึงองค์กรขนาดใหญ่ที่มีพนักงานเป็นจำนวนมาก ตลอดจนถึงบริการประกันกลุ่มคุ้มครองสินเชื่อสำหรับกลุ่มลูกค้าสหกรณ์

ประกันกลุ่มสวัสดิการพนักงานสำหรับลูกค้าองค์กร

เจตนารมณ์ในการประกอบธุรกิจ

อินชัวร์พีเดียจัดตั้งขึ้นด้วยเจตนารมณ์ในการเป็นหนึ่งในกลไกของอุตสาหกรรมประกันชีวิตไทย ที่ช่วยให้คนไทยสามารถเข้าถึงข้อมูลประกันชีวิตที่มีความถูกต้องและเป็นกลางอย่างทั่วถึง

เจตนารมณ์ในการประกอบธุรกิจ

พร้อมทั้งส่งเสริมให้คนไทยมีหลักประกันชีวิตที่เหมาะสมกับความจำเป็นของตนเองและครอบครัวมากยิ่งขึ้น

พันธกิจของเรา

Realization

ช่วยให้คนไทยตระหนักถึงความสำคัญของการมีประกันชีวิต

Information accessibility

ช่วยให้คนไทยสามารถเข้าถึงข้อมูลประกันชีวิตที่เป็นกลาง

Service accessibility

ช่วยให้คนไทยสามารถเข้าถึงบริการประกันชีวิตที่เป็นกลางได้ง่ายยิ่งขึ้น

Assurance

ช่วยให้คนไทยมีหลักประกันชีวิตที่เหมาะสมกับความจำเป็นของตนเองและครอบครัว

Industry development

ช่วยพัฒนาอุตสาหกรรมประกันชีวิตของประเทศให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

สัญลักษณ์
โลโก้บริษัท อินชัวร์พีเดีย

โลโก้บริษัท

สัญลักษณ์ของบริษัทเป็นการผสมผสานระหว่าง รูปตัวคนซึ่งเป็นตัวแทนของลูกค้าที่เป็นผู้เอาประกันภัย และ รูปโล่ซึ่งเป็นตัวแทนของบริษัท กลายเป็นรูปตัวคนที่อยู่ภายใต้การโอบล้อมของโล่ สื่อถึงการปกป้องคุ้มครองผู้เอาประกันภัยจากความเสี่ยงด้านชีวิตและสุขภาพ ด้วยผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตที่ให้บริการโดยอินชัวร์พีเดีย

มาสคอตบริษัท

นกฮูกเป็นสัญลักษณ์ของความฉลาดรอบรู้ สติปัญญา ความสุข และความโชคดี นอกจากนั้น โดยธรรมชาติแล้ว สายตาของนกฮูกสามารถมองเห็นวัตถุในสภาพแสงน้อยได้อย่างชัดเจน และดวงตาทั้งสองข้างยังทำงานประสานกัน มองเห็นได้ 3 มิติ ทั้งความยาว ความกว้าง และความลึก สามารถมองภาพเป็นมุมกว้างถึง 110 องศา

พี่ฮูก มาสคอตบริษัท
จึงเป็นที่มาของมาสคอต “พี่ฮูก” ซึ่งสื่อถึงประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในธุรกิจประกันชีวิตของอินชัวร์พีเดีย
และความพร้อมในการให้บริการและให้คำแนะนำด้านประกันชีวิตแก่ลูกค้าผู้เอาประกันภัย โดยคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ อย่างรอบด้าน ทั้งความคุ้มค่า ความเหมาะสม และความจำเป็นของลูกค้าแต่ละท่าน

พันธมิตรทางธุรกิจ

หากท่านต้องการนำผลิตภัณฑ์มาเสนอขายติดต่อได้ ที่นี่

ประกันชีวิตรายสามัญ
seic
tokio-marine
kt-axa
thaisamsunglife
บริษัทประกันชีวิตที่แต่งตั้ง บจก.อินชัวร์พีเดีย เป็นนายหน้าประกันชีวิตนิติบุคคลแห่งแรกของบริษัท
muangthai
bangkoklife
april-insurance-intl
kwi
philliplife
oceanlife-insurance
ประกันชีวิตรายกลุ่ม
muangthai
bangkoklife
tokio-marine
seic
kt-axa
thaisamsunglife
philliplife
oceanlife-insurance