บทความ

กรณีอะไรบ้างที่ประกันเบิกไม่ได้

16 พฤศจิกายน 2562 อ่าน 2 นาที

73150690_800999640335651_2705240032477708288_o.jpg

 

เมื่อเกิดเหตุการณ์แบบนี้ ทำไมเบิกประกันสุขภาพไม่ได้?
เพราะกรมธรรม์ก็มีเงื่อนไขข้อยกเว้นนั่นเองครับ
วันนี้ผมจะเล่าว่ามีกรณีอะไรบ้าง? เริ่มที่ข้อแรกเลยครับ ?

1) โรคเรื้อรัง โรคที่ต้องรักษาต่อเนื่อง และโรคที่บาดเจ็บมาก่อนทำกรมธรรม์

2) การรักษาที่มาเพื่อเสริมสวย สิว ฝ้า กระ หรือลดน้ำหนักต่างๆ

3) การทำแท้ง และ การคุมกำเนิด

4) โรคเอดส์

5) การรักษาในเรื่องการชะลอวัย ความเสื่อมของสมรรถภาพทางเพศ
หรือการแปลงเพศต่างๆ

6) การตรวจสุขภาพ ถ้ากรมธรรม์ที่ไม่ได้ขยายความคุ้มครองไปถึง
การตรวจสุขภาพจะตรวจไม่ได้

7) การทำเลสิค และ เกี่ยวกับตา เช่นเดียวกับข้อที่ 7 ครับ
แต่บางกรมธรรม์อาจมีการขยายความคุ้มครอง
เรื่องของการตัดแว่น เปลี่ยนเลนส์ สามารถทำได้
แต่ถ้าเป็นการทำเลสิค ยังไม่มีการคุ้มครองครับ

8) การทำฟัน โรคเหงือก อุดฟัน หรือจัดฟัน

9) ยาเสพติด บุหรี่ หรือเหล้า ที่รักษาในการลด ละ เลิก ไม่จัดเป็นการรักษา

10) เกี่ยวกับทางจิตเวช การรักษาสมาธิสั้น หรือความเครียด

11) การทำ Test เกี่ยวกับการนอนหลับ นอนกรน

12) การฉีดวัคซีนต่างๆ

13) การตรวจรักษาที่ไม่ใช่แพทย์แผนปัจจุบัน เช่น การฝังเข็ม

14) แพทย์ที่ตรวจต้องไม่เป็นบิดา มารดาหรือบุตร

15) ต้องไม่เกี่ยวกับการฆ่าตัวตาย

บทความที่เกี่ยวข้อง