บทความ

ทุนประกันชีวิตเท่าไหร่ที่เพียงพอ และครอบคลุมคนที่คุณรัก

15 พฤษภาคม 2562 อ่าน 2 นาที

60622947_678110375957912_7724207259735031808_o.jpg

 

"3 ข้อง่ายๆ ให้ทุนประกันเหมาะสมกับคุณ"

1) เพียงพอกับหนี้สินที่ก่อไว้
ลองคำนวณส่วนนี้ ทั้ง ภาระผ่อนบ้าน ผ่อนรถ หนี้สินอื่นๆ และค่าทำศพ เมื่อคุณไม่อยู่แล้ว ภาระหนี้สินเหล่านี้จะได้ไม่ตกไปที่คนที่คุณรัก

2) เพียงพอต่อการปรับตัวและต่อยอดความฝัน
ประเมินค่าใช้จ่ายในครอบครัว ค่าใช้จ่ายในการศึกษาบุตร เงินทดแทนบุพการี หรือเงินทุนเพื่อเป้าหมายอื่นๆ เพื่อเป็นเงินก้อนให้คนที่คุณรักต่อยอดและปรับตัวได้

3) เพียงพอต่องบประมาณที่มี
เบี้ยประกันไม่ควรเกิน 10% รายได้ต่อเดือน
เมื่อรวมภาระหนี้สินและค่าใช้จ่ายแล้ว ทั้งหมดคือเงินทุนที่ต้องเตรียมกรณีเสียชีวิต หลังจากนั้น นำมาหักสินทรัพย์และความคุ้มครองอื่นๆ ที่เตรียมไว้ จะได้เงินทุนประกันชีวิตที่ต้องทำเพิ่ม สำหรับคนที่คุณรัก

บทความที่เกี่ยวข้อง