บทความ

"ประกัน" รากฐานการเงินที่คนมองข้าม

25 เมษายน 2562 อ่าน 2 นาที

58462533_665215923914024_887538567763460096_o.jpg

 

หลักการวางแผนทางการเงินตามหลัก CFP
ควรเริ่มที่ “สามเหลี่ยมทางการเงิน” เมื่อคุณมีรายได้ ควรเริ่มวางแผนจาก
 
1) ออมเพื่อปกป้อง
ออมเพื่อสร้างปัจจัยพื้นฐาน (Basic Needs) และบริหารความเสี่ยง โดยเริ่มที่เงินสำรองฉุกเฉิน (3-6 เดือนของรายจ่าย) และการถ่ายโอนความเสี่ยง ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ ประกันอุบัติเหตุ และประกันภัยอื่นๆ
 
2) ออมเพื่อเป้าหมาย
วางแผนการซื้อบ้าน รถ หรือจ่ายหนี้บัตรเครดิต เป้าหมายระยะยาวต่างๆที่จำเป็น เช่น การออมเพื่อเกษียณ วางแผนการศึกษาบุตร ที่เป็นเป้าหมายสำคัญไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้
 
3) ออมเพื่องอกเงย
หลังจากเตรียมความพร้อมเรื่องปัจจัยพื้นฐานแล้ว เงินที่เหลือจะนำไปเพื่อลงทุน เป็นการทำเงินของคุณให้งอกเงยได้อย่างสบายใจ นำไปสู่อิสรภาพทางการเงินอย่างถูกต้อง และส่งต่อมรดกให้ลูกหลาน
 
คนส่วนใหญ่มักเข้าใจผิด คือ “ออมเงินเพื่อลงทุน” ก่อน แต่หากวันไหนที่คุณเจ็บป่วยกะทันหัน ไม่ได้ออมเพื่อเงินสำรองฉุกเฉินหรือทำประกันไว้ ตลาดวันนั้นติดลบ คุณคงต้องยอมขาดทุน เพื่อนำเงินมาใช้จ่าย นั่นละครับ จะปลูกต้นไม้ แต่ต้นไม้ไม่มีรากฐานที่มั่นคง สักวันลมพัดมาก็ต้องล้มครับ
แท็ก #วางแผนการเงิน

บทความที่เกี่ยวข้อง