บทความ

สัญญาสุขภาพทำได้ ต้องมีประกันหลักก่อน

10 พฤษภาคม 2562 อ่าน 2 นาที

59776689_675142222921394_1134189399882334208_o.jpg

 

"ประกันเคลมไม่ได้ครับไม่มีสัญญาเพิ่มเติม"

"ถ้าอยากคุ้มครองโรคมะเร็ง ต้องทำสัญญาเพิ่มเติมนะครับ"

หลายครั้งที่ได้ยินประโยคแบบนี้
แล้วสัญญาเพิ่มเติมคืออะไร?
สัญญาหลักคืออะไร?

พี่ฮูกจะอธิบายให้ฟัง โดยเริ่มที่...

"ประกันหลัก" เป็นประกันที่ให้ความคุ้มครอง 2 แบบ คือ 1) กรณีมีชีวิตอยู่ และ 2) กรณีเสียชีวิต

1) กรณีมีชีวิตอยู่ ผู้ทำประกันจะได้รับเงินคืนตามเงื่อนไขและเงินปันผล ที่ระบุไว้ตามสัญญาคืน
2) กรณีเสียชีวิต บริษัทจะจ่ายทุนประกันให้ผู้รับผลประโยชน์ตามที่ระบุในกรมธรรม์
สามารถตามอ่านเพิ่มเติมได้ที่ https://bit.ly/2W2gBF2

"สัญญาเพิ่มเติม" ที่เป็นที่นิยม ได้แก่

1) ค่าห้องและค่ารักษาพยาบาล
2) คุ้มครองโรคร้ายแรง
3) อุบัติเหตุและทุพพลภาพ
4) ค่าชดเชยกรณีรักษาตัวในโรงพยาบาล

โดยสัญญาเพิ่มเติม สามารถทำได้หลังจากที่ประกันชีวิตหลักแล้วเท่านั้น

บทความที่เกี่ยวข้อง