บทความ

เปรียบเทียบสถิติประกันชีวิต ประเทศไทยกับประเทศที่พัฒนาแล้วในเอเชีย

15 มกราคม 2563 อ่าน 2 นาที

82914809_856576951444586_4549221770715987968_n.png

 

คนไทย 100 คน มีกรมธรรม์แค่ 37 ฉบับ เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศ
ที่พัฒนาแล้วในเอเชีย พบว่า..
ใน 100 คน สิงคโปร์ 26 ฉบับ, มาเลเซีย มีกรมธรรม์ 40 ฉบับ,
เกาหลีใต้ มีกรมธรรม์ 170 ฉบับ และญี่ปุ่นมีกรมธรรม์มากขึ้น 322 ฉบับ

รัฐบาลยังสนับสนุนให้ประชาชนออมเงิน วางแผนความคุ้มครอง
ประกันสุขภาพ และประกันชีวิตในอนาคตอีกด้วย

ซึ่งคนไทยมีกรมธรรม์น้อยกว่าประเทศอื่นในเอเชีย และการทำประกัน
จัดว่าเป็นส่วนแรกของการวางแผนการเงินที่ควรให้ความสำคัญ
เพราะหากแผนการเงินของเรามีรอยรั่ว การเดินทางไปถึงเป้าหมายการเงิน
ที่ตั้งไว้คงไม่เป็นไปอย่างราบรื่น

ดังนั้น การจัดการความเสี่ยงในเหตุการณ์ที่ไม่แน่นอนในอนาคต
เราควรวางแผนการเงินอย่างถูกวิธี เพื่อให้เป้าหมายการเงินสำเร็จ
และ มั่นใจได้ในอนาคต

บทความที่เกี่ยวข้อง