บทความ

ไวรัสโคโรน่า ประกันคุ้มครองหรือไม่

29 มกราคม 2563 อ่าน 2 นาที

83909818_866565850445696_1929639264614612992_n.jpg

 

จากกรณีที่เกิดการระบาดของ "โรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019"
สำนักงาน คปภ. มีความห่วงใยประชาชนคนไทย
ที่มีความจำเป็นต้องเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆ

ควรเตรียมความพร้อม ซึ่งประกันภัยเป็นเครื่องมือสำคัญ
ที่สามารถเข้ามาช่วยบริหารความเสี่ยงและลดภาระค่าใช้จ่าย
ในการรักษาพยาบาล หากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดขึ้น

เลขาธิการ คปภ. กล่าวว่า สำหรับผู้ที่ได้ทำประกันภัยไว้
ความคุ้มครองของกรมธรรม์ประกันภัยจะเป็นไปตามรายละเอียด
ความคุ้มครอง เงื่อนไขและข้อยกเว้นของสัญญาประกันภัย

ดังนั้น เพื่อเตรียมความพร้อมและอุ่นใจ ?

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.oic.or.th/th/consumer/news/releases/90431

บทความที่เกี่ยวข้อง