ข่าวสาร

เข้าเยี่ยมคาราวะประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรุงเทพประกันชีวิต

15 มีนาคม 2562 อ่าน 1 นาที
Bangkok Life 1-1

คณะผู้บริหารและที่ปรึกษาบ ริษัท อินชัวร์พีเดีย จำกัด เข้าเยี่ยมคารวะ ม.ล.จิรเศรษฐ ศุขสวัสดิ์ ในโอกาสที่ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) รวมถึงตำแหน่งกรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการการลงทุน และกรรมการความเสี่ยง  

 

Bangkok Life 1-2.jpg

 

พร้อมกันนี้ ม.ล.จิรเศรษฐ ศุขสวัสดิ์ และ คุณอภิพงศ์ พงศ์เสาวภาคย์ ผู้อำนวยการอาวุโส สายธุรกิจ และช่องทางอื่น ให้เกียรติให้คำแนะนำแนวทางการดำเนินธุรกิจร่วมกันระหว่าง กรุงเทพประกันชีวิต และ อินชัวร์พีเดีย ในช่วงครึ่งปีหลังของปี 2562 

 

บทความที่เกี่ยวข้อง