ประกันสุขภาพและโรคร้าย
ความคุ้มครองสูง

ประกันสุขภาพ (ความคุ้มครองสูง)

เป็นประกันสุขภาพที่มีวงเงินความคุ้มครองต่อปีกรมธรรม์สูงและยืดหยุ่นมากกว่าประกันสุขภาพทั่วไปที่เป็นแบบแยกค่าใช้จ่าย ทำให้สามารถเข้ารักษาพยาบาลได้สบายใจยิ่งขึ้น ประกันสุขภาพความคุ้มครองสูงบางแบบยังขยายความคุ้มครองถึงค่ารักษาพยาบาลแบบคนไข้นอก (OPD), ค่ารักษาทางทันตกรรม และค่ารักษาพยาบาลแบบทางเลือก เช่น การฝังเข็ม อีกด้วย

นอกจากนั้นยังสามารถเลือกแพคเกจพื้นที่ความคุ้มครองได้ตั้งแต่ในประเทศ ไปจนถึงการรักษาพยาบาลในต่างประเทศได้อีกด้วย

โดยสิทธิค่ารักษาพยาบาลเป็นไปตามตามวงเงินที่กำหนดไว้ในแต่ละหมวดการรักษาพยาบาล สูงสุดไม่เกินวงเงินความคุ้มครองสูงสุดต่อปีกรมธรรม์ เช่น 10 ล้านบาท, 20 ล้านบาท ไปจนถึง 100 ล้านบาท

ประกันสุขภาพ (ความคุ้มครองสูง)

จุดเด่น

ความคุ้มครอง

ความคุ้มครอง

มีวงเงินความคุ้มครองสุขภาพสุดถึง 100 ล้านบาทต่อปีกรมธรรม์
รักษาตัวในโรงพยาบาล

รักษาตัวในโรงพยาบาล

ยกระดับการรักษาพยาบาล ด้วยวงเงินเหมาจ่ายค่ารักษาพยาบาล ซึ่งครอบคลุมถึงค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการคลอดบุตร
รักษาพยาบาลฉุกเฉิน

รักษาพยาบาลฉุกเฉิน

หมดห่วงทั้งเรื่องสุขภาพและอุบัติเหตุ ผู้ป่วยนอก : มีความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก (ขึ้นอยู่กับแบบประกัน)
สิทธิการลดหย่อนภาษี

สิทธิการลดหย่อนภาษี

ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 25,000 บาท (ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของกรมสรรพากร)
หมายเหตุ : ความคุ้มครอง ค่ารักษาพยาบาล และผลประโยชน์ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละบริษัทการรับประกัน

ช่องทางการติดต่อ

ติดต่อขอรับแผนประกัน

แผนประกัน
ชื่อ - นามสกุล
เพศ
วัน / เดือน / ปีเกิด
เบอรโทรศัพท์
อีเมล
เบี้ยประกันต่อปี
ส่งข้อมูล

ประกันสุขภาพและโรคร้าย

 
สุขภาพเด็ก

สุขภาพเด็ก

เนื่องจากเด็กเล็กมีภูมิคุ้มกันต่ำกว่าผู้ใหญ่ ทำให้มีความเสี่ยงในการติดเชื้อต่างๆ ค่อนข้างง่าย ซึ่งอาจนำมาสู่การเจ็บป่วยในรูปแบบต่างๆ ที่มีความรุนแรงได้หลายระดับ ตั้งแต่โรคไข้หวัดทั่วไป ไข้หวัดใหญ่ จนไปถึงโรคในระบบทางเดินหายใจจากเชื้อไวรัส RSV ที่พบได้บ่อยในเด็กเล็ก เป็นต้น ซึ่งในบางโรคหากเป็นขึ้นมาแล้วจะทำให้การทำประกันสุขภาพในครั้งต่อๆ ไปไม่ครอบคลุมโรคดังกล่าว เพราะฉะนั้นจึงควรทำประกันสุขภาพให้กับเด็กเล็กก่อนที่จะเป็นโรคต่างๆ นอกจากนั้น โดยทั่วไปแล้ว เมื่อเด็กไม่สบาย คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองมักจะพาไปพบแพทย์มากกว่าหายารักษาด้วยตนเอง จึงทำให้มีโอกาสเกิดค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ค่อนข้างมาก การทำประกันสุขภาพเด็กจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ไม่ควรมองข้าม