รับ Gift Voucher เมื่อชำระแบบประกันภัยที่มีระยะเวลาชำระเบี้ย 4 ปีขึ้นไป เบี้ยประกันภัยปีแรกรวมต่อกรมธรรม์ตั้งแต่ 50,000 – 99,999 บาท

18 มิถุนายน 2563

“เมืองไทยประกันชีวิต” จัดโปรโมชั่นสุดพิเศษและกิจกรรมแห่งความสุขและรอยยิ้ม โดยไฮไลท์ในปีนี้อยู่ที่โปรโมชั่นสุดพิเศษ

สำหรับลูกค้าที่ซื้อแบบประกันภัยที่มีระยะเวลาชำระเบี้ย 4 ปีขึ้นไป  โดยมียอดเบี้ยประกันภัยปีแรกรวมต่อกรมธรรม์ตั้งแต่ 50,000 – 99,999 บาท รับ Gift Voucher Central มูลค่า 1,000 บาท

 

people-discuss-about-graphs-and-rates-3184292.jpg