รับ Starbucks e-coupon มูลค่า 100 บาท

15 พฤษภาคม 2563
 • สำหรับลูกค้ายูโอบีเวลท์ แบงก์กิ้ง ที่มียอดเงินฝาก เงินลงทุน และ/หรือ กองทุนรวม กับธนาคารยูโอบี มูลค่ารวมกันเฉลี่ย 6 เดือนย้อนหลัง ตั้งแต่ 1,000,000 บาท ขึ้นไป จนถึงวันที่ธนาคารจัดส่ง Starbucks e-Coupon
 • กรณีบัญชีเงินฝาก และ/หรือ บัญชีกองทุนที่เป็นบัญชีร่วม ธนาคารจะนับยอดเงินฝาก เงินลงทุน และ/หรือ กองทุนรวม ให้กับเจ้าของบัญชีหลักเท่านั้น
 • สำหรับลูกค้าที่สมัครเป็นสมาชิกยูโอบี เวลท์ แบงก์กิ้ง ที่ซื้อประกันชีวิต และ/หรือ ประกันชีวิตควบการลงทุน (Unit Linked แบบชำระเบี้ยรายงวด ตั้งแต่ 150,000 บาทขึ้นไปต่อปี หรือ ประกันชีวิตประเภทชำระเบี้ยครั้งเดียว (Single Premium) ตั้งแต่ 1 ล้านบาท ขึ้นไป ผ่านธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) จะได้รับสิทธิ์เป็นระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่ซื้อกรมธรรม์
 • รับ Starbucks e-coupon มูลค่า 100 บาท/เดือน เมื่อมียอดใช้จ่ายสะสมผ่านบัตรเครดิตยูโอบี พรีวิไมลส์ เวลท์ แบงก์กิ้ง ที่ร้านสตาร์บัค ตั้งแต่ 100 บาท/เดือน จำกัด 100 บาท/เดือน/สมาชิก
 • ยอดใช้จ่ายที่ร้านสตาร์บัคของบัตรเสริมจะถูกคำนวณรวมเข้ากับยอดใช้จ่ายบัตรหลัก
 • การคำนวณยอดใช้จ่ายสะสมต่อเดือน จะนับเฉพาะรายการใช้จ่ายที่ปรากฎชื่อร้าน “Starbucks” หรือ “SCT” ในใบแจ้งยอดบัญชีบัตรเครดิต และร้านสตาร์บัคในประเทศไทยเท่านั้น
 • ธนาคารจะจัดส่ง Starbucks e-Coupon ทาง SMS ไปยังหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ให้ไว้กับธนาคารภายใน 45 วันนับจากวันสุดท้ายของเดือนที่ใช้จ่าย และ ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. 2563 เป็นต้นไป ธนาคารจะส่ง Starbucks e-Coupon ทาง UOB Wealth Banking Line Official ภายใต้หัวข้อ “สิทธิพิเศษลูกค้า Privilege Collection” เลือกเมนู “My Coupon” โดยสมาชิกต้องเพิ่มเพื่อน UOB Wealth Banking Line Official ด้วยหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ให้ไว้กับธนาคาร
 • กรณีมีการเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพม์มือถือ ท่านจะสามารถใช้หมายเลขใหม่ในการลงทะเบียนได้ภายใน 45 วัน นับจากวันที่แจ้งเปลี่ยนแปลงกับธนาคาร
 • ซึ่งสามารถใช้ e-Coupon ได้ภายในระยะเวลาที่ระบุไว้ใน e-Coupon เท่านั้น
 • นำ e-Coupon ไปสแกน QR Code เพื่อใช้สิทธิ์ที่ร้านสตาร์บัคส์โดยต้องสแกนจากหน้าจออุปกรณ์สื่อสารเท่านั้น
 • Starbucks e-coupon ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
 • ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าและ/หรือบริการ กรณีเกิดความเสียหายหรือข้อบกพร่องใดๆ กรุณาติดต่อร้านค้าหรือผู้ให้บริการโดยตรง
 • ระยะเวลารายการ 1 ม.ค. – 30 มิ.ย. 63
 • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ 02-285-1558