TML HS-1-1
ค่ารักษาพยาบาลและศัลยกรรม แผน 5000
ครบครันความคุ้มครองสุขภาพที่เหนือระดับ สำหรับคุณและครอบครัว

ผลประโยชน์ที่ได้รับ

ความคุ้มครอง

ระยะเวลาความคุ้มครอง
ปีต่อปี
ค่าห้องพักผู้ป่วยใน
5,000 บาท/วัน
เข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล ครั้งใดครั้งหนึ่งสูงสุด ไม่เกิน
180 วัน
ค่าปรึกษาแพทย์ และค่ายา สำหรับผู้ป่วยนอก
-
แพทย์ทางเลือก ฝังเข็ม ธรรมชาติบำบัด การจัดกระดูก
-

รักษาตัวในโรงพยาบาล

ค่าห้องพักผู้ป่วยใน
5,000 บาท/วัน
เข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล ครั้งใดครั้งหนึ่งสูงสุด ไม่เกิน
180 วัน
ค่าห้องผู้ป่วยวิกฤต (ICU)
10,000 บาท/วัน
เข้าพักรักษาตัวในห้องผู้ป่วยวิกฤติ ครั้งใดครั้งหนึ่งสูงสุด ไม่เกิน
9 วัน
ค่ายากลับบ้าน หลังการเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล
1000 (สูงสุดไม่เกิน 7 วัน)
ค่ารักษาพยาบาลในฐานะผู้ป่วยนอกต่อเนื่องหลังเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล
-
ค่าเครื่องมือทางการแพทย์ และอวัยวะภายนอกเทียม
-

รักษาพยาบาลฉุกเฉิน

ค่ารถพยาบาลฉุกเฉิน
5000 (รวมอยู่ในค่ารักษาพยาบาลอื่น ๆ )
ค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉินเนื่องจากอุบัติเหตุ (ภายใน 24 ชั่วโมง)
10000 (ภายใน 24 ชั่วโมง)

ผู้ป่วยนอก

ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกสำหรับ ค่าล้างไต ค่าเคมีบำบัด และรังสีบำบัด และรังสีบำบัด
-

ความคุ้มครองอื่นๆ

ค่ารักษาพยาบาลส่วนเกินสิทธิ
-
ความคุ้มครองสูงสูดต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง
1,361,300 บาท

สิทธิการลดหย่อนภาษี

ใช้เป็นค่าลดหย่อนภาษี
ได้สูงสุด 25,000 บาท

เงื่อนไขการรับประกัน

อายุรับประกันเริ่มต้น (ชาย / หญิง)
1 เดือน / 1 เดือน
อายุรับประกันสูงสุด (ชาย / หญิง)
70 ปี / 70 ปี
ต่ออายุรับประกันได้ถึง
79 ปี
การตรวจสุขภาพ
ตามระเบียบการรับประกันภัยของบริษัท
การตอบคำถามสุขภาพ
ตามระเบียบการรับประกันภัยของบริษัท
เงื่อนไขและข้อตกลงเพิ่มเติม
* จำนวนเงินภาษีที่ลดได้สูงสุดนี้ประเมินเบื้องต้นจากฐานภาษีในอัตราสูงสุด 35% หากต้องการทราบตัวเลขที่แน่นอน กรุณาให้ข้อมูลรายได้และค่าลดหย่อนทุกรายการผ่านระบบเตรียมภาษีของ Insurepedia ทั้งนี้โปรดคำนวณภาษีอย่างละเอียดอีกครั้งก่อนการตัดสินใจ และโปรดปฏิบัติตามเงื่อนไขการรับสิทธิลดหย่อนแต่ละรายการตามที่กฎหมายกำหนดด้วย
** เบี้ยประกันที่แสดง เป็นเบี้ยประกันมาตรฐาน สำหรับผู้ที่มีอาชีพและประวัติด้านสุขภาพในเกณฑ์ความเสี่ยงปกติ ซึ่งอาจไม่ตรงกับเบี้ยประกันที่คุณต้องจ่ายจริง ซึ่งต้องพิจารณาความเสี่ยงของคุณอย่างละเอียดจากตัวแทนและบริษัทประกันชีวิตอีกครั้งหนึ่ง
คำอธิบายเกี่ยวกับแบบกรมธรรม์ประกันชีวิตที่เสนอนั้น ไม่ใช่คำแนะนำให้ลงทุนหรือเอาประกันภัยตาม เนื่องจากการจัดแบบกรมธรรม์ประกันชีวิตให้เหมาะสมกับผู้เอาประกันภัยแต่ละรายนั้น นอกจากจะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขรายบุคคลเกี่ยวกับสถานภาพทางการเงิน ความมั่นคงของรายได้แล้วยังขึ้นอยู่กับเงื่อนไขอื่นๆ อีก เช่น สุขภาพของผู้เอาประกันภัย ข้อมูลที่ต้องมีการรับรองเพื่อให้ผู้รับประกันภัยประกอบการตัดสินใจรับประกันภัย การคาดการณ์อัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงต่างๆ
คำอธิบายเกี่ยวกับแบบกรมธรรม์ประกันชีวิตที่เสนอนั้น ผู้จัดทำได้รับข้อมูลจากบุคคลที่สาม ผู้จัดทำจึงไม่สามารถรับประกันความสมบูรณ์ และถูกต้องของข้อมูลซึ่งอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ และ ทางผู้จัดทำจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ อันเกิดขึ้นจากการใช้งานของโปรแกรมนี้ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมดังนั้น การตัดสินใจเอาประกันภัยจึงขึ้นกับวิจารณญาณของผู้เอาประกันภัยเป็นสำคัญ กรุณาติดต่อสอบถามตัวแทนประกันชีวิต นายหน้าประกันชีวิต หรือบริษัทประกันชีวิต เพื่อตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลแบบกรมธรรม์ประกันชีวิตก่อนการเอาประกันภัย และโปรดศึกษาข้อมูล นโยบาย ความเสี่ยง ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง และคู่มือภาษี ก่อนการเอาประกันภัย

ผลิตภัณฑ์แนะนำ

MTL elite health-1

สัญญาเพิ่มเติม อีลิท เฮลท์

แบบประกันที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการด้านสุขภาพ ด้วยการดูแลที่มากกว่า จึงมั่นใจได้ตลอดการรักษา อีลิท เฮลท์พร้อมให้ความคุ้มครองความเจ็บป่วย มั่นใจได้ตลอด 24 ชั่วโมง
 
ดูรายละเอียด
BLA prestige health-1

บีแอลเอ เพรสทีจ เฮลธ์

คุ้มครอง Covid 19 และค่ารักษาพยาบาลอื่นๆ
 
ดูรายละเอียด
iHealthy-1

ประกันสุขภาพ iHealthy

ที่สุดของแผนประกันสุขภาพ คุ้มครอง ครอบคลุมทุกความต้องการ ทุกที่ ทุกเวลา
 
ดูรายละเอียด