ค่ารักษาพยาบาลและศัลยกรรม แผน 5000
ครบครันความคุ้มครองสุขภาพที่เหนือระดับ สำหรับคุณและครอบครัว

ผลประโยชน์ที่ได้รับ

เงื่อนไขการซื้อคู่กับกรมธรรม์สัญญาหลัก

การซื้อคู่กับกรมธรรม์สัญญาหลัก
ประกันชีวิตแบบตลอดชีพ
แบบประกันของกรมธรรม์สัญญาหลักที่ระบบแนะนำ
โตเกียว ซิมเพิล ไลฟ์ (@90/20)
เบี้ยประกันเริ่มต้นของกรรมธรรม์สัญญาหลัก
200,000 บาท/ปี

ความคุ้มครอง

ระยะเวลาความคุ้มครอง
ปีต่อปี
ค่าห้องพักผู้ป่วยใน
5,000 บาท/วัน
เข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล ครั้งใดครั้งหนึ่งสูงสุด ไม่เกิน
180 วัน
ค่าปรึกษาแพทย์ และค่ายา สำหรับผู้ป่วยนอก
-
แพทย์ทางเลือก ฝังเข็ม ธรรมชาติบำบัด การจัดกระดูก
-

รักษาตัวในโรงพยาบาล

ค่าห้องพักผู้ป่วยใน
5,000 บาท/วัน
เข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล ครั้งใดครั้งหนึ่งสูงสุด ไม่เกิน
180 วัน
ค่าห้องผู้ป่วยวิกฤต (ICU)
10,000 บาท/วัน
เข้าพักรักษาตัวในห้องผู้ป่วยวิกฤติ ครั้งใดครั้งหนึ่งสูงสุด ไม่เกิน
9 วัน
ค่ายากลับบ้าน หลังการเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล
1000 (สูงสุดไม่เกิน 7 วัน)
ค่ารักษาพยาบาลในฐานะผู้ป่วยนอกต่อเนื่องหลังเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล
-
ค่าเครื่องมือทางการแพทย์ และอวัยวะภายนอกเทียม
-

รักษาพยาบาลฉุกเฉิน

ค่ารถพยาบาลฉุกเฉิน
5000 (รวมอยู่ในค่ารักษาพยาบาลอื่น ๆ )
ค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉินเนื่องจากอุบัติเหตุ (ภายใน 24 ชั่วโมง)
10000 (ภายใน 24 ชั่วโมง)

ผู้ป่วยนอก

ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกสำหรับ ค่าล้างไต ค่าเคมีบำบัด และรังสีบำบัด และรังสีบำบัด
-

ความคุ้มครองอื่นๆ

ค่ารักษาพยาบาลส่วนเกินสิทธิ
-
ความคุ้มครองสูงสูดต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง
1,361,300 บาท

สิทธิการลดหย่อนภาษี

ใช้เป็นค่าลดหย่อนภาษี
ได้สูงสุด 25,000 บาท

เงื่อนไขการรับประกัน

อายุรับประกันเริ่มต้น (ชาย / หญิง)
1 เดือน / 1 เดือน
อายุรับประกันสูงสุด (ชาย / หญิง)
70 ปี / 70 ปี
ต่ออายุรับประกันได้ถึง
79 ปี
การตรวจสุขภาพ
ตามระเบียบการรับประกันภัยของบริษัท
การตอบคำถามสุขภาพ
ตามระเบียบการรับประกันภัยของบริษัท
เงื่อนไขและข้อตกลงเพิ่มเติม
* จำนวนเงินภาษีที่ลดได้สูงสุดนี้ประเมินเบื้องต้นจากฐานภาษีในอัตราสูงสุด 35% หากต้องการทราบตัวเลขที่แน่นอน กรุณาให้ข้อมูลรายได้และค่าลดหย่อนทุกรายการผ่านระบบเตรียมภาษีของ Insurepedia ทั้งนี้โปรดคำนวณภาษีอย่างละเอียดอีกครั้งก่อนการตัดสินใจ และโปรดปฏิบัติตามเงื่อนไขการรับสิทธิลดหย่อนแต่ละรายการตามที่กฎหมายกำหนดด้วย
** เบี้ยประกันที่แสดง เป็นเบี้ยประกันมาตรฐาน สำหรับผู้ที่มีอาชีพและประวัติด้านสุขภาพในเกณฑ์ความเสี่ยงปกติ ซึ่งอาจไม่ตรงกับเบี้ยประกันที่คุณต้องจ่ายจริง ซึ่งต้องพิจารณาความเสี่ยงของคุณอย่างละเอียดจากตัวแทนและบริษัทประกันชีวิตอีกครั้งหนึ่ง
คำอธิบายเกี่ยวกับแบบกรมธรรม์ประกันชีวิตที่เสนอนั้น ไม่ใช่คำแนะนำให้ลงทุนหรือเอาประกันภัยตาม เนื่องจากการจัดแบบกรมธรรม์ประกันชีวิตให้เหมาะสมกับผู้เอาประกันภัยแต่ละรายนั้น นอกจากจะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขรายบุคคลเกี่ยวกับสถานภาพทางการเงิน ความมั่นคงของรายได้แล้วยังขึ้นอยู่กับเงื่อนไขอื่นๆ อีก เช่น สุขภาพของผู้เอาประกันภัย ข้อมูลที่ต้องมีการรับรองเพื่อให้ผู้รับประกันภัยประกอบการตัดสินใจรับประกันภัย การคาดการณ์อัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงต่างๆ
คำอธิบายเกี่ยวกับแบบกรมธรรม์ประกันชีวิตที่เสนอนั้น ผู้จัดทำได้รับข้อมูลจากบุคคลที่สาม ผู้จัดทำจึงไม่สามารถรับประกันความสมบูรณ์ และถูกต้องของข้อมูลซึ่งอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ และ ทางผู้จัดทำจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ อันเกิดขึ้นจากการใช้งานของโปรแกรมนี้ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมดังนั้น การตัดสินใจเอาประกันภัยจึงขึ้นกับวิจารณญาณของผู้เอาประกันภัยเป็นสำคัญ กรุณาติดต่อสอบถามตัวแทนประกันชีวิต นายหน้าประกันชีวิต หรือบริษัทประกันชีวิต เพื่อตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลแบบกรมธรรม์ประกันชีวิตก่อนการเอาประกันภัย และโปรดศึกษาข้อมูล นโยบาย ความเสี่ยง ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง และคู่มือภาษี ก่อนการเอาประกันภัย

ผลิตภัณฑ์แนะนำ

Slice

คุ้มสุขเต็มสิบ 10/5

ชำระเบี้ยประกันภัย 5 ปี คุ้มครองนาน 10 ปี เบี้ยประกันภัยขั้นต่ำเริ่มต้นเพียงปีละ 15,000 บาท
 
ดูรายละเอียด
MTL elite health

สัญญาเพิ่มเติม อีลิท เฮลท์

แบบประกันที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการด้านสุขภาพ ด้วยการดูแลที่มากกว่า จึงมั่นใจได้ตลอดการรักษา อีลิท เฮลท์พร้อมให้ความคุ้มครองความเจ็บป่วย มั่นใจได้ตลอด 24 ชั่วโมง
 
ดูรายละเอียด
BLA prestige health

บีแอลเอ เพรสทีจ เฮลธ์

คุ้มครอง Covid 19 และค่ารักษาพยาบาลอื่นๆ
 
ดูรายละเอียด